ซ่อมบำรุงและให้คำปรึกษา

  • ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการประชุม และระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 1191 &1111
  • ปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบการจองห้องประชุม 0081