การแจ้งเตือนกรณีกำชับให้หน่วยงานมีความระมัดระวังการโจมตีระบบ หรือข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย

คําแนะนําการป้องกันการถูกแฮ็กบัญชีโซเชียลมีเดีย

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศปช.) จึงขอแจ้งกําชับให้ผู้ดูแลสื่อโซเซียลมีเดียของหน่วยงานให้ความสําคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีความเสี่ยงจะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ที่โจมตี ควรจะดําเนินการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีและควรดําเนินการโดยทั่วไป ดังนี้

 1. ไม่ควรใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย ควรตั้งรหัสผ่านให้มีความซับซ้อน มีอักขระพิเศษ อักษร ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีตัวเลขผสมผสานกัน และใช้การยืนยันตัวตนแบบ Multi-Factor Authentication (MFA) เป็นอย่างน้อย[1]ตัวอย่าง เช่น การสแกนลายนิ้วมือ คําถามเฉพาะเพื่อกู้รหัสผ่าน การส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียวที่ส่งผ่านข้อความสั้นเข้าโทรศัพท์มือถือ (SMS OTP) การใช้กุญแจรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
 2. กรณีของผู้ใช้งานที่มีบัญชีโซเชียลมีเดีย ที่ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับอีเมล (Email) หรือรหัสผ่านเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเข้าถึงอีกระบบหนึ่งที่ใช้รหัสผ่านเดียวกันได้โดยง่ายซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้รหัสผ่านเดียวกันในทุกระบบย่อมส่งผลเสียได้เร็วและง่ายขึ้น ผู้ใช้งานควรตั้งรหัสผ่านที่แตกต่างกันเพื่อป้องการกันถูกเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญ [2]
 3. เปิดรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าสู่ระบบโซเซียลมีเดีย หากมีใครเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่ปกติไม่ได้ใช้งานทางแพลตฟอร์มจะส่งข้อความแจ้งเตือนให้เรารู้ทันทีเมื่อมีการเข้าสู่ระบบ
 4. อย่าหลงกลเชื่ออีเมลที่แจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านโดยที่ผู้ใช้งานไม่ได้ดําเนินการ ผู้ใช้งานจะต้องไม่
  คลิกลิงก์ที่แนบมากับอีเมลเป็นอันขาด หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าแพลตฟอร์มโดยตรงและทําการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(ศปช.)ขอแนะนําการยืนยันตัวตนแบบ Multi-Factor Authentication (MFA) [3] มีขั้นตอน ดังนี้

 1. การลงทะเบียน ผู้ใช้งานสร้างบัญชีด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นผู้ใช้จะเชื่อมโยงรายการ
  อื่น ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือกุญแจรีโมท เข้ากับบัญชีของผู้ใช้งาน รายการเหล่านี้ช่วยระบุผู้ใช้งานที่ไม่เหมือนกันและไม่ควรแบ่งปันกับผู้อื่น
 2. การยืนยันตัวตน เมื่อผู้ใช้งานที่มีการเปิดใช้งานยืนยันตัวตนแบบ Multi-Factor Authentication (MFA) ได้ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ระบบจะแจ้งขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและการตอบสนองเพื่อยืนยันตัวตนจากอุปกรณ์ผู้ใช้งาน หากยืนยันความถูกต้อง ระบบจะเชื่อมโยงไปยังรายการอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ระบบอาจออกรหัสตัวเลขให้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือส่งโค้ดทาง SMS ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน
 3. การโต้ตอบ ผู้ใช้งานสามารถยืนยันตัวตนด้วยการยืนยันความถูกต้องของรายการอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานอาจป้อนรหัสที่ได้รับ หรือกดปุ่มบนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงระบบได้ ต่อเมื่อข้อมูลทั้งหมดได้รับการยืนยันความถูกต้อง
 4. การนํากระบวนการมาใช้คือการยืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัยอาจนํามาใช้ได้ในหลายวิธี ระบบขอเพียงรหัสผ่าน และข้อมูล ID อีกหนึ่งอย่าง เรียกว่าการยืนยันตัวตนโดยใช้สองปัจจัยหรือการยืนยันตัวตนโดยใช้สองขั้นตอน แทนที่จะใช้ระบบ จะใช้แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่เรียกว่าเครื่องมือยืนยันตัวตนจะยืนยันความถูกต้องของตัวตนของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถป้อนรหัสผ่านเข้าในเครื่องมือยืนยันตัวตน เครื่องมือยืนยันตัวตนจะยืนยันผู้ใช้งานกับระบบ ในระหว่างการยืนยันความถูกต้องผู้ใช้งานจะป้อนข้อมูลไบโอเมตริกด้วยการสแกนลายนิ้วมือ ม่านตา หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย โดยระบบอาจขอให้มีการยืนยันตัวตนหลายครั้งต่อเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงระบบเป็นครั้งแรกบนอุปกรณ์ใหม่ หลังจากนั้นระบบจะจดจําเครื่องและถามเพียงรหัสผ่านเท่านั้น

กรณีหน่วยงานที่ใช้บัญชีFacebook ส่วนตัวในการสร้างเพจ หากถูกผู้ไม่หวังดีแฮ็กเพจ Facebook
อาจจะไม่รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แนะนําให้ใช้ Facebook Business[4] ที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยด้วยฟีเจอร์ยืนยัน 2 ขั้นตอน(Two-Factor Authentication) ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่อยู่เบื้องหลังการทํางานของ Facebook Business ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลสําคัญ