กิจกรรมเด่น

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล เข้าติดตามการดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบจอภาพ ระยะที่ 1 ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3 (ขอนแก่น)
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผชช.พข. เข้าการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2562 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กอง และกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภายในของ สทนช. การปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังของข้าราชการและพนักงานราชการ รวมทั้งการพิจารณาผลก...
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผชช.พข. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการและเทคนิค งานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT ของ สทนช. เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมีคุณภาพ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคต่าง ๆ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผชช.พข. ติดตามการติดตั้งระบบจอภาพ LED เพิ่มเตรียมจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผชช.พข. ควบคุมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ICT ในการติดตั้งระบบเครื่องเสียง และระบบ Video Conference เพื่อเตรียมจัดงานสร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝน ปี 2562

ผู้อำนวยการนางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ
ผชช.พข. รก.แทน ผทส.อน.

ระบบสารสนเทศและการให้บริการ

computer

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT

sound system

ระบบเครื่องเสียง PA

smart tv

ระบบแพร่ภาพดิจิตอลภาพพื้นดิน

com icons

ระบบเครือข่ายและแม่ข่าย

walkie talkie

ระบบวิทยุสื่อสาร

ip phone

ระบบโทรศัพท์ IP Phone

ICT Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png9.png2.png4.png1.png2.png
วันนี้32
เมื่อวานนี้34
สัปดาห์นี้159
เดือนนี้478
รวมทั้งหมด92412

วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 19:37

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก